فکر میکنی نهنگ ها خبر ندارن اگه بیان تو ساحل میمیرن؟!
فکر میکنی روزی که گفتم دوستت دارم ،
به این فکر نکرده بودم که چه بلایی سرم میاد؟!