‎چنان دوستت خواهم داشت

‎که معنای دوست داشتن

‎را عوض کنند !‎#عباس_معروفی