‏بغلم کن‌که جهان

کوچک و غمگین نشود

بغلم کن که خدا دورتر از این‌نشود...♥️