عشق لیاقت میخواهد
و عاشق شدن جرات.

همیشه در پی کسی باش که با تمام
کاستی ها و کمی ها و عیب هایت ‌‎‌‎
حاضر باشد به تو عشق بورزد
و تو را به همه دنیا نشان بدهد..