میدونین افریقایی ها
به جوراب مشکی چی میگن؟
اگه گفتین؟