واقعا خیلی حیفه که آدم نمیتونه

روح روانش رو در بیاره و نشون بده و بگه:

ببین چیکارش کردی!