من دوستت دارم دلبر!

قد قشنگی چشمات

قد عشقی که توی صداته

قد بزرگیِ دلت

قد حرفای توی نگاهات

من دوستت دارم

اونقدر که تموم واژه هایی که مینویسم کنار هم فقط واسه تو خلق جمله های قشنگ میکنه

من اونقدر دوستت دارم که حاضرم بخاطرت از اینجا با فرسنگ ها فاصله پیاده بدووم تا ببینمت

چون تو دلیل دوست داشتنی تو خودِ خودِ دوست داشتنی دلبرِ من♥️