‏عشق شفای بشریته

یه وقت نذاری تو قلبت کم بشه

زندگی با شادی و غمش اسمش زندگیه

حتی همین لحظه که داری این پیامو میخونی و چشمات حرکت میکنه معجزست

پس بخند

قوی باش

و تا خدا هست از هیچی نترس.