این شب نیست که طولانی‌ست

خیال داشتن تو است که بند نمی‌آید...