🔮 نماهنگ فخرآوران

🌹 تقدیم به روح دانشمندهسته ای شهیدمان فخری زاده
که ناجوانمردانه ترورشد .

✍️شعر و دکلمه : استاد غلامی سرای

🕊 کاری از : مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی


استاد دانشمندمان در پیچ وتاب بادها
غلتید در خون از هراس و کینه ی صیادها
دشمن گمان دارد صدای عاشقان گردد خموش
گوش فلک پرمی کند این نغمه و فریادها
ماییم و با فخر آوران فتح جهان در دستمان
حک است براین بیستون آوازه ی فرهادها