پنجشنبه ها یک خیابان می‌خواهد

و یک من با تو

که دست در دست هم،

در پیاده رو،

روی سنگفرش ها

بهار و نم باران،

صدای خنده‌های تو

زندگی مگر جزاین است

دوست داشتنت تا همیشه

تا ابد

همه جا...