🔸شل و چروکیده شدن پوست در قسمت گردن بیشتر از هر جای دیگه‌ای خودنمایی می كند و ظاهر نازیبایی رو برای پوست گردن و چهره و بدن به وجود می آورد.تمرين دوم: فشار به پیشانی

این تمرین رو میتونید بصورت نشسته و يا ایستاده انجام بدید👇

1️⃣ کف دستها رو در دو طرف پیشانی قرار بدید و سعی کنید سر رو به سمت دستان خود فشار بدید.

در این وضعیت سر یا دستهای شما نباید تکون بخوره و فقط باید فشار ایجاد بشه.

این وضعیت رو به مدت 10 ثانیه حفظ کنید.

2️⃣دستهاتون رو در پشت سر و گردن قرار دادید انجام بدید و سرتون رو به سمت عقب فشار بدید.

این وضعیت رو هم به مدت 10 ثانیه حفظ کنید.

این تمرین رو 4 تا 6 مرتبه تکرار کنید.