🔸شل و چروکیده شدن پوست در قسمت گردن بیشتر از هر جای دیگه‌ای خودنمایی می كند و ظاهر نازیبایی رو برای پوست گردن و چهره و بدن به وجود می آورد.🏃‍♀️هر روز به مدت 30 دقیقه، تمرینات ورزشی مخصوص صورت و گردن رو انجام بدید، افتادگی پوست گردن تا حد زیادی برطرف می شود.تمرين اول: حرکت جمع کردن لب😘

برای انجام این حرکت، باید روی یک صندلی در وضعیت راحت بنشینید و سپس به ترتیب زیر این تمرین رو انجام بدید👇

1️⃣ سر خود را به سمت بالا بگیرید تا بتونید سقف رو به راحتی مشاهده کنید.

2️⃣ لبهاتون رو شبیه به حالت بوسه زدن جمع کنید.

20 بوسه به سمت سقف بفرستید و بعد در وضعیت راحت و اولیه قرار بگیرید.

این تمرین رو 4 تا 6 مرتبه تکرار کنید.