سیگار برا سلامتی ضرر داره،

مثلِ"دوستت دارم"،

آدمو مریض میکنه...!

ولی هی دوس داری بکِشی،

هی دوست داری بشنُفی...