یه لباس راحت،یه چای تازه دم

به موسیقی ملایم

بدرک که بعضی مشکلات

حل نمیشه...