🔸توت خشک بخاطر داشتن فیبر، باعث کم شدن میل و اشتهای افراد به خوردن غذا می شود و فرد را دچار چاقی نمی کند.🍰 اغلب خوردنی هاى شیرین چاق کننده هستند و باعث چاقی می شوند. توت خشک به دليل داشتن فیبر باعث مى شود که فرد از خوردن بیش از اندازه ی غذا خود داری کند چرا که دارای انرژی زیادی است که با خوردن آن نیاز به غذای بیشتر کمتر احساس می شود.فیبری که در توت سفید نهفته است برای پایین آوردن کلسترول خون بسیار مناسب است هم چنین باعث تسریع در هضم غذا می گردد اگر هر روز یک سوم فنجان توت خشک استفاده کنید، به مقدار 20% از فیبر مورد نیاز خود را جبران می کنید.