🌻🍃امروز ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﯿﻢ

كه ﺩﻧﯿﺎ برای زندگی زیباست

ﺯﻣﯿﻨﺶ ﻫﺴﺖ

ﻫﻮﺍﯾﺶ هست

ﺧﺪﺍﯾﺶ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ است.🌹🍃امروز

غم ها را ﺭﻫﺎ ﮐﻦ و ﮐﻤﯽ زندگى كن

ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﯿﻢ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖامروز كمى مهربان تر باشيم❤️

و عاشقانه زندگى كنيم😘