‌😋هوس و ولع مواد غذایی مى تواند نشانه عدم تعادل شیمیایی، هورمونی و کمبود مواد مغذی در بدن باشد.

هوس و ولع های مختلف نشانه چيست👇1️⃣ ترشیجات (لواشک، سرکه، لیمو ترش، و...)

اگر هوس چیزای ترش و اسیدی مى كنيد، این نشانه کم بودن اسید معده است. اسید معده اولین خط دفاعی بدن و هدفش بهبود هضم، ضدعفونی کردن معده و تجزیه مواد غذایی (به ویژه پروتئین ها) است.2️⃣غذا های شور: نشانه استرس زیاد، کمبود سدیم، الکترولیت، پتاسیم، منیزیوم.3️⃣پنیر و لبنیات: نشانه کمبود کلسیوم، ویتامین د و مشکلات خواب است.4️⃣هوس نان و برنج، پاستا: نشانه کمبود آرامش، کمبود آمینو اسید تریپتوفان است.