🌻🍃بعد از هر طوفان، آرامشی هست

اين جمله رو با لبخند

هر روز با خودتان تکرار کنيد👌انقدر تکرار کنيد تا بگذره و بره

و این چرخه ی امید ادامه داشته باشه

مگه نه اینکه ما زنده‌ایم

تا امیدوار‌ باشیم

حتی در اوجِ نا اميدى🌹🍃یادتان باشد که

جهان همیشه به ما این شانس رو نمیده

که صبح چشامونو باز کنیم😘❤️