‏دوش در حلقهٔ ما قصهٔ گیسوی تو بودتا دلِ شب، سخن از سلسهٔ موی تو بود