یک روز من تو جاده داشتم راه میرفتم بعد یک پلیس👮 آن پلیس👮 رو می‌کشه من زنگ می زنم علو ۱۱۰چه خبر ۱۰۹شدید🤣🤣😂😂


سلامتی پنگوئن 🐧🐧قدش کوتاه ولی لاتی راه میره