« ترجمه ی منظوم و ترکی مثنوی موسی و شبان مولانا»
« زیباترین ترجمه ی منظوم از مثنوی»
« به قلم: استاد غلامی سرای»