خوشحالی آدمایی که دوستشون داری حس خوب وجودیتو تصاعدی میبره بالا..