مثل نفس هایم دوستت دارم

همانقدر بی اختیار

همانقدر تا پای جان...