'

همه میدونن دلیلِ حالِ بدشون چیه

پس اگ جوابِ ”چرا حالت بده؟ ” رو با ”نمیدونم” دادن

ینی یا نمیتونن حرف بزنن یا اونی که میخوان باهاش حرف بزنن شما نیستین