یڪ شـب و

این‌همـہ مـاه و ستـاره...🌙✨

یڪ دل و این‌همـہ «تـو»♥️