اغلب قدرتِ یک لمس، یک لبخند،

یک کلمه‌ی محبت‌آمیز،

یک گوشِ شنوا،

یک تعریف صادقانه یا کوچکترین توجه را دست کم می‌گیریم!

در حالی که همه‌ی این ها قادرند

یک زندگی را از این رو به آن رو کنند...