🌻🍃گاهی اشکالی نداره
تنها كاری که تو یه ‌روز انجام میدین
فقط نفس‌ کشیدن باشه.

🌹🍃پس امروز
حسابی زندگی رو نفس بکشيد
نفس‌های عمیق🤗
لحظه‌هاتون پُر از زندگی🍀

به اولین جمعه آبان ماه خوش اومدين😘