🌻🍂عاشق که نباشی
"پاییز" هم می شود مثل تمام فصل ها
نه با آمدنش ذوق می‌کنی
نه از رفتنش دلت می‌گیرد.

🌹🍃عاشق که نباشی
جهانت هیجان زیادی برای لبخند ندارد.

عاشق شویم❤️
که پاییز پادشاهِ فصل هاست
و زندگی بی عشق چراییست
که پاسخ ندارد💐