🔸کمبود خواب ارتباط مستقیمی با پرخوری و افزایش وزن دارد.

😴 میزان خواب با ولع مصرف شیرینی ارتباط مستقیمی دارد. به طوری که افرادی که کم می خوابند بیشتر هوس خوردن شیرینی دارند.

در بدن شما دو هورمون وجود دارد که احساس سیری و گرسنگی را تنظیم می کنند؛ گرلین باعث اشتها می شود و وقتی سیر می‌شوید لپتین پیام هایی را به مغزتان ارسال می کند. در هر صورت، وقتی به اندازه ی کافی نمی خوابید، سطح گرلین خون تان بالا می‌رود و احساس گرسنگی می کنید، در نتیجه بیش تر می خورید.

هر فرد بالغى به ۷.۵ تا ۹ ساعت خواب شبانه احتیاج دارد تا بتواند به بهترین کارایی خود برسد.