🌹🍃امیدوار باشيد
به آینده‌ای که خدا زودتر از شما آنجاست.

🍃ایمان داشته باشيد
به خدایی که رحمتش بی‌پایان است.

و اعتماد داشته باشيد
به بخت نیکی
که پس از صبرتان سرخواهد زد💐🍃

زندگى تون پر از آرامش و خوشبختى😘