💢 پاسخ به هتاکان عزیز دوعالم محمد مصطفی (صلی الله علیه وآله و سلم)
✍️ با اشعار و دکلمه : استاد غلامی سرای
🕊 کاری از : مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی


ای بی خبران لکّه به خورشید نچسبد
گَرد ازپی باران که ببارید نچسبد
دریا که به خاشاک و خَزَف تیره نگردد
الماس به هر شیشه که تابید نچسبد
پیغمبر ما نور و جهانی شده منشور
زین نور و براین واقعه تردید نچسبد
نادان اگر از عمد زند سنگ به مینا
باکی نبود یاس بر امّید نچسبد

🌹❤️

ﷺ❤️❤️

ﷺ❤️❤️