اینجا هیچ نیست جز هوای تو
ای آنچه دارم و ندارم فدای تو

با رفتنت ستانده‌ای جان ز شعر من
خونِ تمام غزل‌هایم به پای تو...