در آینه‌ی شکسته‌ی تو
تکرار شدن چه بی‌ثمر بود

من تکه به تکه رخ نمودم
چشمانِ تو باز بی‌خبر بود