🌻🍃امروز
دست دلتان را بگیرید
و به جايى ببريد که هیچ دغدغه‌ای نباشد.

🌹🍃نفس راحتی بکشید
تا حال دلتان کمی عوض شود.
جایی بروید که خبری از
انتظار نباشد
عاشقی، سرگردانی نباشد👌

خودتان باشید
یک هوای لطیف و یک دل آرام❤️