‏اگه باهاش حالت خوبه
‏اگه مهربونه
‏اگه ذوق‌و تو چشمات میاره
‏اگه خوب میتونه اوضا رو کنترل کنه
‏اگه میفهمدت؛ میتونی کنارش، خودت” باشی!
‏اگه پا به پاش میتونی بی پروا دیوونگی کنی،
‏دلیل خنده های از ته دلته...
‏خب دستاشو بگیر! شاید دیگه هیچوقت نتونی این حس و با کسی تکرار کنی