"یاغدی یاغیشلار"
" صمیمی بیر تمنا پروردگار عالمه مولاموزا خاطر"
" ساده و بی تکلف و التماس برای پایان فراق مولا و سرورمان و منجی عالم بشریت"
" به قلم : استاد غلامی سرای"


یاغدی یاغیش لار
باننادی قوشلار
گوی آچدی چترین
پایلادی عطرین
فلک بَزندی
ملک لر اَندی

گلوبدی آیه
دوشاخ دعایه
دوباره گویلر
اولا منور
آچا ملک لر
دوباره شهپر

حق اولسون افشا
ائداخ تماشا
گوراخ جمالین
اوزونده خالین
اوگول قوناغه
دوراخ ایاغه

علی چراغین
آنا سوراغین
آلاخ اوزونن
اوپاخ گوزونن
باخاخ او عینه
یتاخ حسینه

الهی یارب
به حق زینب
قوتار بو شامی
یتیر آغامی