«متن ادبی حلول ربیع الاول»

" پس از آزمون های تعالی بخش حضور در شکوهمندترین رستاخیزهای حسینی و شریک داغ آقا رسول الله (ص) و امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) ،"

" اینک به ماه ربیع رسیده ایم تا غرق درشکوه عنایت پروردگار عالم گردیم .
ما را می خوانند تا غوطه ور گردیم در امواج رحمانی."

" ربیع آمد ربیع آمد ربیع بس بدیع آمد
بایست خیمه زد در زیر قبه ای که به طاق عرش می پیوندد.همان قبه ی اهل بیت تا باز دستمان را بگیرند و در این جشن های آسمانی حضورمان را نورانی گردانند."

" خدایا عزتت را برما بباران و روانی به ما عطافرما . سپاسگزار رحمت های بی پایان نتان گردیم" .