به تو که می‌رسم ، مکث می‌کنم!
انگار در زیبایی‌ات چیزی جا گذاشته‌ام!
مثلاً در صدایت آرامش...
یا در چشم‌هایت زندگی...