🔸ماسک انار یک ماسک کامل برای پوست صورت شماست با ترکیب انار با مواد طبیعی مى توانيد صورت خود را جوان کنید.
ماسک انار و عسل برای مرطوب شدن پوست

1️⃣ يك ق.غ انار له شده
2️⃣ يك ق.غ عسل
را به خوبی باهم مخلوط کنید تا ترکیبی یکدست حاصل شود و بعد ماسک را بر روی پوست خود بمالید و اجازه دهید که 30 دقیقه باقی بماند و سپس صورت خود را با آب بشویید.

این ماسک را دو تا سه بار در هفته تهیه و استفاده کنید.