🔸کمبود آب بدن، خود را با بروز علائم و نشانه هایی همچون خستگی زیاد و ظاهر نامناسب پوست نمایان می کند. نشانه هایی که با نادیده گرفتنشان دچار مشکلاتی همچون اضافه وزن خواهید شد.

اگر به اندازه کافی به بدن آب نرسانید، بدن شروع به قرض گرفتن آب از خون می کند و در نتیجه میزان آب و اکسیژن در بدن کاهش می یابد و به مرور زمانی کوتاه آب در تمام بدن کاهش می یابد. کمبود اکسیژن یا همان آب در بدن بطور مستقیم می تواند باعث خستگی و خواب آلودگی شود و روز به روز خسته و خسته تر خواهید شد.