قابل توجه آقاوخانم دوستان پارس کلاب عکس قرص فوق دررابطه با بیماری کووید 19 میباشد ویتامین دی تری استفاده هرروزیکعدد. انشاالله آهن بدنتان راقوی وبیماری فوقلذکر نزدیکتان نیاید. دوستان خوبی یابدی دیدید برای مدتی نسیتم خدا حافظ شاید زمان نبرنباشه تشکر.