مرا به ذهنت نه،
به دلت بسپار!
من از گم‌شدن
در جاهای شلوغ
می‌ترسم…