آوای دوست می‌دارمت از زبان تو
افزون کند زیبایی مرا
گویی بی عشق تو هرگز
زیبا نبوده‌ام...