🌻🍃كاش
همه معنی راز زندگی را می دانستیم.

راز زندگی درک کردن می خواهد
راز زندگی خود ما هستیم
بودنمان
سلامتی مان
و خندهای شیرین مان و
ضربان قلبی که هر ثانیه می شنویم❤️

آدمی یکبار به دنیا می آید
و یکبار زندگی می کند
پس تا میتوانید زندگی را زندگی کنيد👌