‌‏اگه یه دختر بهت میگه
یادته یه ماه پیش ساعت 22:30
بهم چی گفتی،بهش نخند
نگو من یادم نمیاد دیشب چی خوردم،
به خودت ببال چون براش ارزش داری
وگرنه دخترا روزی 50بار
فقط کِش موشونو گُم میکنن ....