من میتونم یه خواهشی ازتون بکنم؟
میشه وقتی تو خیابون راه میرین و یه زوج رو میبینین که اختلاف قدشون زیاده نخندین و نگین مثل فیل و فنجون میمونن؟
میشه اگه دونفرو کنار هم میبینین که بنظر میاد اختلاف سنی بیشتر از حد معمول دارن،
کنجکاوانه نگاه نکنین یا ازشون نپرسین ایشون پدر/مادرتن یا همسرت؟
اگه چاق و لاغر بودن به لورل هاردی تشبیهشون نکنین،
اگه یکیشون زشت بود دیگری زیبا نگین "خدا شانس بده"؟
میشه سوال نکنین؟
میشه چپ چپ نگاه نکنین؟
میشه زیرزیرکی نخندین و نجوا نکنین؟
شاید خودتون متوجه نباشین اما با همین حرکتای ریز، ناخواسته فضای رابطه ی دیگران رو مسموم میکنین و اونا رو از دنیای عاشقانه و قشنگشون میکشین بیرون.
بذارین آدما راحت باشن،
اونا تفاوت هارو دیدن،
و با اين حال همدیگرو انتخاب کردن.
اونا راضی ان،
میشه شما هم رضایت بدین؟