تو را قسم
به مهربانی مهر...،
به دلتنگی آبان ...،
به نم زدگی آذر...،
بیا
پاییز بی قرار است
••••••••❥💞❥••••••••