🔸اسیدهای آلی موجود در سرکه سیب باعث از بین بردن باکتری های ایجاد کننده جوش می شود. اسید لاکتیک موجود در سرکه سیب باعث رفع جای جوش نیز می شود.
علاوه بر این، سرکه سیب ممکن است در درجه اول به خشک شدن جوش کمک کند که همین مزیت بزرگی برای استفاده از سرکه سیب براى درمان جوش می شود.

نحوه استفاده از سرکه سیب🍎
1 قسمت سرکه سیب و 3 قسمت آب را مخلوط کنید (برای پوست های حساس از آب بیشتری استفاده کنید) بعد از مخلوط کردن، پنبه را به محلول آغشته و به آرامی روی پوست بمالید بگذارید 5 تا 20 ثانیه روی پوست بماند و سپس آب کشی کنید.