خــدایـا !
امشب کوله پشتی ما را
پر کن از ت زیبا و
دوست داشتنی ،
تا صبح فردا خنده رو بوده
و از غم و اندوه ، جدا باشیم !

شبتون به خیر !
آرامش شب نصیبتون !

‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‎‌ ‍‌‌


••••••••❥💞❥••••••••